Co zrobić z metanem? Pod ziemią – śmiertelnie niebezpieczny, stale zagrażający przy fedrunku węgla. Ale odpowiednio wykorzystany może być efektywnym źródłem energii.  Na tym właśnie polegał projekt przeprowadzony przez Węglokoks Energia w Brzeszczach. Na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze powstał kogeneracyjny układ zasilany gazem z odmetanowania kopalni oraz układ odzysku ciepła ze sprężarek powietrza.

 

- Ta instalacja całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną naszego Zakładu Ciepłowniczego, nadwyżki prądu możemy sprzedać. Wytwarzane jest również ciepło, które trafia do naszych odbiorców. I co najważniejsze – to czysta, przyjazna środowisku energia. Dostarczając ciepło zwracamy szczególną uwagę na ten aspekt – mówi Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energia.

 

Instalacja powstała we współpracy z Grupą Tauron, do której należy ZG Brzeszcze. Składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest silnik gazowy w zabudowie kontenerowej z generatorem synchronicznym wraz z przyłączem gazu kopalnianego. Silnik spala metan odprowadzany z kopalnianych wyrobisk, wytwarzając z niego energię elektryczną oraz ciepło.

 

Drugim elementem jest kaskada pomp ciepła schładzającej sprężarki. Podczas sprężania powietrza wytwarzane są duże ilości ciepła. Energia ta dzięki systemowi pomp jest odzyskiwana.

 

- Do tej pory to ciepło po prostu się marnowało. Teraz dzięki tej instalacji jest w stanie ogrzać wodę w całych Brzeszczach. I przypomnę to energia bezemisyjna czyli całkowicie przyjazna środowisku i przede wszystkim mieszkańcom Brzeszcz – dodaje prezes Jacek Boroń.

INFORMACJA

„Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2015 wynosi 0%.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 12 czerwca 2018 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
z siedzibą w Brzeszczach Pan Bogdan Gorgol.

Węglokoks Energia – nowy wymiar węglowego giganta

 

Nowa nazwa powstałej w 2014 roku spółki Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (WPE) mówi wiele o planach Węglokoksu – energetyka i ciepłownictwo na stałe wchodzą w górniczą rodzinę. Węglokoks Energia stawia na rozwój i chce powalczyć o indywidualnego klienta.

 

Od kwietnia 2015 roku 100% udziałów w Węglokoks Energiaposiada Węglokoks S.A. – Węglokoks Energia ma być energetycznym filarem Grupy Kapitałowej Węglokoks. Stąd nowa nazwa.

„Rozwój spółki Węglokoks Energia jest zgodny ze strategią naszej Grupy. Węglokoks S.A. od wielu lat inwestuje nie tylko w wydobycie węgla, ale również produkcję energii i ciepła, co jest naturalnym kierunkiem naszych działań. Energetyka cieplna, górnictwo i hutnictwo – to trzy podstawowe filary działalności na których chcemy oprzeć dalszy, dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Węglokoks” – mówi Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A.


„To dla Grupy Kapitałowej Węglokoks ważny moment. Symbolicznie określa zakończenie kolejnego etapu realizacji naszej strategii w zakresie budowy segmentu energetycznego. Jednocześnie rozpoczyna się etap jego rozwoju, w tym wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych oraz innowacji technologicznych wspierających efektywność ekonomiczną i kładących nacisk na ochronę środowiska. To istotne dla naszego biznesu i dla regionu albowiem Spółka posiada istotny udział w rynku energii dla odbiorców przemysłowych i komunalnych Śląska. Doskonale, że nasze nowe zamierzenia będą realizowane pod nowym szyldem Węglokoks Energia, bowiem bezsprzecznie wzmocni to naszą markę – Grupa Kapitałowa Węglokoks” – dodaje Sławomir M. Suchoń Wiceprezes Zarządu Węglokoksu.

Od kwietnia 2014 roku w grupie Węglokoks Energia znajdują się trzy spółki: Nadwiślańska Spółka Energetyczna z siedzibą w małopolskich Brzeszczach, a także dwie spółki z Rudy Śląskiej: Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC).

„Cieszymy się, że właśnie teraz następuje nowe otwarcie w związku ze zmianą nazwy spółki na Węglokoks Energia. Kończymy bowiem prace nad strategią spółki, która będzie obejmowała najbliższe 5 lat. Mamy już wypracowane i wprowadzone mechanizmy współpracy z naszymi spółkami zależnymi w ramach struktury holdingowej. Centrala w Katowicach prowadzić będzie wspólne usługi dla całej grupy Węglokoks Energia, natomiast zadaniajejspółek skoncentrują się wyłącznie na działalności operacyjnej” mówi Sławomir Obidziński, prezes Zarządu Węglokoks Energia.

W sierpniu spółka zmieniła adres i wprowadziła się do głównej siedziby Węglokoks S.A., w której swoje biura mają także inne spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks.

„Skompletowaliśmy optymalny zespół, bazując tak na dotychczasowych kadrach spółek zależnych, jak i branżowcachpozyskanych z korporacji międzynarodowych. Teraz, kiedy znajdujemy się w jednym budynku współpraca jest zdecydowanie łatwiejsza. Nowe otwarcie to także zmiana identyfikacji wizualnej spółki. Wpisujemy się w standardy korporacyjne i nasz znak graficzny oparty jest na charakterystycznym dla Węglokoksu heksagonie – konturze Polski, ale kolorystykę mamy zgodną ze swoją branżą – czerwień symbolizuje naszą dynamikę i energię. Wpisująca się w znak litera E zakończona elementem płomienia to oczywiście symbol ciepła, które jest naszym kluczowym produktem” mówi Kamil Kamiński, wiceprezes Węglokoks Energia ds. korporacyjnych, restrukturyzacji i rozwoju.

W najbliższym czasie planowana jest optymalizacja i wypracowanie kolejnych synergii biznesowych, które to możliwości daje funkcjonowanie w formule grupy kapitałowej. Proces restrukturyzacji, jak podkreślają prezesi, nie jest restrukturyzacją naprawczą – wszystkie spółki w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia generują bowiem zyski, proces restrukturyzacji ma polegać na dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Węglokoks Energia stawia na rozwój opłacalnego biznesu energetycznego. Kluczowym założeniem grupy WE jest wykorzystanie potencjału energetycznego Śląska i Małopolski, co możliwe jest dzięki trzem prężnie funkcjonującym spółkom zależnym.

„Rozwój spółki na tym etapie oznacza przede wszystkim inwestycje. Modernizacja sieci ciepłowniczych pochłania rocznie w granicach 20% naszych rocznych przychodów. Oczywiście, sfinansowanie tak dużych przedsięwzięć inwestycyjnych możliwe jest dzięki m.in. środkom pomocowym z funduszy, m.in. z WFOŚiGW. Jeżeli natomiast chodzi o finansowanie na poziomie zarządczym – planujemy wprowadzenie mechanizmu tzw. „cash pooling”. Gromadząc w jednym miejscu środki finansowe całej grupy WE będziemy w stanie zoptymalizować ich wykorzystanie, przesuwając środki tam, gdzie w danym momencie będą najbardziej potrzebne“ – mówi wiceprezes Węglokoks Energia ds. finansowych, Krzysztof Rzyski.

W przyszłości Węglokoks Energia będzie przygotowywać się do wprowadzenia kogeneracji, czyli takiej modernizacji źródeł wytwórczych, aby produkowały jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Firma chce też rozwijać się poprzez akwizycje firm ciepłowniczych z terenu głównie Śląska i Małopolski. Węglokoks Energia, oprócz dużych klientów, jakimi są kopalnie, chce powalczyć o klienta komunalnego, w czym przejęcia innych firm na rynku mają pomóc.

„Produkowane przez nas ciepło systemowe jest znacznie bardziej przyjazne środowisku niż to wytwarzane w indywidualnych źródłach węglowych. Na Śląsku i w Małopolsce potencjał w postaci gospodarstw domowych, które mogą zdecydować się na zmianę źródła ciepła, jest ogromny. Dlatego już współpracujemy z lokalnymi Samorządami, aby w ramach likwidacji tzw. niskiej emisji ekologiczne ciepło systemowe wprowadzić do jak największej ilości odbiorców” dodaje prezes Obidziński.

Spółka Węglokoks Energia jako Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. powstała w lutym 2014 roku na mocy porozumienia pomiędzy Kompanią Węglową S.A. i Węglokoks S.A. Spółki chciały skonsolidować posiadane przez siebie aktywa energetyczno-ciepłownicze i podjąć wspólne działania w obszarze energetyki. W dniu 13 lutego 2015 roku podpisano umowę warunkową pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Węglokoks S.A. ws. przejęcia udziałów KW S.A. przez Węglokoks S.A. Od kwietnia 2015 roku Węglokoks Energia należy do Grupy Kapitałowej Węglokoks.

Informacje na temat spółki na bieżąco można śledzić na uruchomionej dzisiaj stronie internetowej: www.weglokoksenergia.pl