Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 06.05.2019r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

Termin składania ofert: 06.05.2019 r. do godziny 10:00.

1.SIWZ + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 04.02.2019 r. do godziny 11:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. do godziny 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. do godziny 12:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godziny 10:00.

UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW

1. SIWZ + załączniki.

1.1. SIWZ + załączniki po zmianach.

Odpowiedzi na pytania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs oferet z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 05.10.2018 r. do godziny 10:00