Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: Do dnia 30.04.2021 r. do godz.:10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 30.04.2021 r.. do godziny 10:00

1. SIWZ WENSE/PNZN/32/2021 + ZAŁĄCZNIKI

2. Pytania i odpowiedzi I Tura - 26.04.2021 r.

3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 27.04.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 20.04.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 27.04.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i odp. (1-6)

3. Pytania i odp. (7) zmiana terminu skł. ofert

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 06.04.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 09.04.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 29.03.2021r.

3. Pytania i odpowiedzi 01.04.2021r.

4. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >


Oferty należy przesłać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 14:00 na adresy e-mail wskazane w punkcie 1.1. SIWZ.

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 24.03.2021r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 15.02.2021r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 15.02.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi I Tura (04.02.2021r.)

3. Pytania i odpowiedzi II Tura (05.02.2021r.)

4. Pytania i odpowiedzi III Tura (10.02.2021r.) 

5. Informacja o wyborze

więcej >