Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.11.2020r. do godz. 11:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 11:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Logintrade:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.10.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 02.10.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN: do dnia 09.10.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Logintrade:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Nowy termin składania ofert: 09.10.2020r. do godz. 10:00  

2. Odpowiedzi na pytania + Projekt Umowy po zmianach

3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 25.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE:

https://weglokoksenergia.logintrade.net

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

https://weglokoksenergia.logintrade.net

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami.
Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 18.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 15.09.2020r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 11.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 11.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 05.08.2020r. do godz. 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane na stronie internetowej:
Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: Numer ogłoszenia 33883 z dnia 22.07.2020r.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 05.08.2020r. do godz. 10:00

1.SIWZ + załączniki

1.1 Zmiana treści SIWZ (28.07.2020r.)

1.2 Pytania i udzielone odpowiedzi (31.07.2020r.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

więcej >