Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01.03.2017 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 01.03.2017r. do godziny 10:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ