Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 08.06.2017 r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 08.06.2017r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Informacja o wyborze oferty