Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.06.2017 r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.06.2017r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ_GKWE_PNZN_56_2017

2. Pytania do SIWZ i udzielone odpowiedzi z dn. 07.06.2017

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty