Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.05.2018r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.05.2018r. do godziny 11:00

1.Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi dnia 09.05.2018r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty