Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godziny 10:00.

UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW

1. SIWZ + załączniki.

1.1. SIWZ + załączniki po zmianach.

Odpowiedzi na pytania