Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 26.06.2019r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 26.06.2019r. do godziny 10:00

1.SIWZ + załączniki

2.0 Pytania i udzielone odpowiedzi