Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.07.2019 r. do godz. 10:00