Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 09.08.2019r. do godziny 10:00.