Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 30.08.2019r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 27.08.2019r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 30.08.2019r. do godziny 10:00.

1. SIWZ + załączniki

2. Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty