Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 18.09.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie nr WENSE_KOZN_79_2019

2. Pytania i udzielone odpowiedzi