Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: Termin składania ofert: 03.02.2020r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.02.2020r. do godziny 10:00

1. SIWZ + załączniki (z Zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacj)

2. Pytania i odpowiedzi 27.01.2020r

3. Pytania i odpowiedzi 28.01.2020

4. Pytania i odpowiedzi 29.01.2020 + Zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacji

5. Informacja o wyborze oferty