Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 26.03.2020r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 26.03.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki WENSE_KOZN_29_2020

2. Informacja o unieważnieniu postępowania.