Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 03.04.2020r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.04.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki WENSE_KOZN_28_2020

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.