Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 07.04.2020r. do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 07.04.2020r. do godz. 10:00.

1. Zaproszenie + załączniki

2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA