Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 23.04.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 23.04.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania_email,1001797,652c73888a2bb2ec31d772cb0834cf7c.html

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA