Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania_email,1002324,627307d6e78b53da2664aa0232d6e110.html

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY