Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: 24.04.2020r. do godz. 10:00

Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania

PYTANIA I ODPOWIEDZI, ORAZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH 20.04.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY