Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 05.05.2020 godz. 10:00.

Składanie ofert w terminie do dnia 05.05.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/

1. Pytania i odpowiedzi 29.04.2020r.

1.1 Pytania i odpowiedzi 30.04.2020r.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty