Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 03.06.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 03.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

Informacja o unieważnieniu postępowania