Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 17.06.2020r. do godz. 12:00

Składanie ofert w terminie do dnia 17.06.2020r. do godz. 12:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

1. Pytania i odpowiedzi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY