Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 17.07.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 13.07.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 17.07.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.07.2020r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI 08.07.2020r.