Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami.
Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 18.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY