Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 25.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE:

https://weglokoksenergia.logintrade.net

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA