Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.10.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 02.10.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN: do dnia 09.10.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Logintrade:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Nowy termin składania ofert: 09.10.2020r. do godz. 10:00  

2. Odpowiedzi na pytania + Projekt Umowy po zmianach

3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA