Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.11.2020r. do godz. 11:00

Składanie ofert w terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 11:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Logintrade:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty