Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 05.11.2019r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 05.11.2019r. do godziny 10:00

1.Zaproszenie + załączniki

2. Infromacja o wyborze oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2019r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 28.10.2019r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 30.10.2019r. do godziny 10:00.

1. Zaproszenie nr WENSE_KOZN_101_2019

2. Pytania i udzielone odpowiedzi - zmiana terminu składania ofert

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 17.10.2019r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.10.2019r. do godziny 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 18.09.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie nr WENSE_KOZN_79_2019

2. Pytania i udzielone odpowiedzi

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 30.08.2019r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 27.08.2019r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 30.08.2019r. do godziny 10:00.

1. SIWZ + załączniki

2. Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 03.09.2019 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 09.08.2019r. do godziny 10:00.
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.07.2019 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 05.07.2019 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 05.07.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie nr WENSE_KOZN_53_2019

więcej >