Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 26.06.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 26.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 17.06.2020r. do godz. 12:00


Składanie ofert w terminie do dnia 17.06.2020r. do godz. 12:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

1. Pytania i odpowiedzi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.06.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 19.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 03.06.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 03.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 03.06.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 03.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

INFORMACJA O WYBORZE

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 11.05.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 27.04.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 11.05.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

 

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zał. nr.1 do SOPZ PW_Modernizacja sieci DN250 z opomiarowaniem w ZC Czeczott

Zał.nr. 2 do SOPZ OGOLNE_WYMAGANIA_TECHNICZNE_AKPiA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 05.05.2020 godz. 10:00.


Składanie ofert w terminie do dnia 05.05.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/

1. Pytania i odpowiedzi 29.04.2020r.

1.1 Pytania i odpowiedzi 30.04.2020r.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: 24.04.2020r. do godz. 10:00


 
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania

PYTANIA I ODPOWIEDZI, ORAZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH 20.04.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania_email,1002324,627307d6e78b53da2664aa0232d6e110.html

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 23.04.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 23.04.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania_email,1001797,652c73888a2bb2ec31d772cb0834cf7c.html

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

więcej >