W razie awarii lub innej sytuacji alarmowej dzwoń:
Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. w Brzeszczach
tel. 32 737 31 00 do 03, fax 32 7373105,
poza godzinami pracy administracji spółki - na poszczególnych zakładach ciepłowniczych:

Zakład Ciepłowniczy „Brzeszcze“ w Brzeszczach:
w godzinach 6:00 do 14:00 – 32 210 90 71, całodobowo – 532 745 619

Zakład Ciepłowniczy „Czeczott“ w Woli:
całodobowo – 32 717 28 98

Zakład Ciepłowniczy „Janina“ w Libiążu:
w godzinach 6:00 do 14:00 – 32 479 56 45, całodobowo – 32 479 56 46 oraz 32 479 56 47

Zakład Ciepłowniczy „Piast“ w Bieruniu:
w godzinach 6:00 do 14.00 - 32 717 79 57, całodobowo - 32 717 71 33

Zakład Ciepłowniczy „Ziemowit“ w Lędzinach:
w godzinach 6:00 do 14:00 – 32 716 76 84, całodobowo – 32 716 74 40