13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Odpady są również paliwem. Wyselekcjonowana frakcja, która ma kaloryczność większą niż 6 kJ na kilogram to już jest paliwo. Teraz jest tylko pytanie w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystać to paliwo w kogeneracji - mówił Jacek Boroń, prezes zarządu Węglokoksu Energia w wywiadzie dla portalu WNP.PL

Prezes Jacek Boroń Węglokoks Energia

 

Pełny wywiad:

https://energetyka.wnp.pl/recykling-energetyczny-odpadow-kuleje-przez-zapisy-ustawy-o-odpadach-mowi-prezes-weglokoksu,331540_1_0_0.html

Blisko 21 mln zł niskooprocentowanej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma spółka Weglokoks Energia ZCP na budowę instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej.

 

Ta inwestycja to ważny krok na drodze działań antysmogowych w południowej Polsce. Dzięki instalacji możliwe będzie graniczenie emisji dwutlenku siarki o 271,3 ton rocznie, ograniczenie emisji tlenków azotu o 23,4 ton oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy
w przedziale 2,5-10 mikrometra o 48 ton. Projekt ma być zrealizowany do końca 2021 r. Odazotowanie spalin ma następować metodą niekatalityczną SNCR, a ich odsiarczanie- metodą suchą z użyciem instalacji odpylania. Powstanie też system ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń w spalinach.

 

To już kolejne zewnętrzne wsparcie dla Węglokoksu Energia ZCP na walkę ze smogiem. Pod koniec ub. roku spółka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach łącznie 12,4 mln zł dofinansowania na modernizację sieci ciepłowniczej w Rudzie Śląskiej oraz nowe podłączenia do niej.

Zakończyła się 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ważny głos w toczących się dyskusjach zabrali eksperci z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, która była oficjalnym partnerem tego, jednego z najważniejszych spotkań biznesowych w kraju. W jednym z paneli udział wziął prezes Węglokoksu Energia Jacek Boroń.

 

Wśród wiodących paneli tematycznych był z pewnością ten poświęcony branży górniczej, w której w roli eksperta wystąpił Sławomir Obidziński prezes WĘGLOKOKS S.A. Debatę pn. "Polski węgiel - perspektywa 2030" otworzył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który rozpoczął wystąpienie od złożenia hołdu tragicznie zmarłym górnikom w kopalni Zofiówka, by następnie przedstawić główne kierunki rozwoju branży na najbliższe kilkanaście lat.

 

- Zabezpieczenie krajowych potrzeb energetycznych, synergia węglowych źródeł energii, innowacje, transfer wiedzy i technologii za granicę. Dzięki efektywnemu zarządzaniu, odważnym decyzjom, górnictwo to znów ważna i perspektywiczna gałąź gospodarki – mówił minister Tobiszowski.

 

Rola węgla w zmieniającej się sytuacji rynkowej, stabilność, umiejętne planowanie, inwestycje, bezpieczeństwo oraz innowacje cyfrowe – to wokół tych zagadnień dyskusję toczyli czołowi przedstawiciele branży. Jak mówił prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński, w ubiegłym roku do Polski napłynęło 13,3 mln t węgla, wobec ok. 9 mln t rocznie w dwóch poprzednich latach, choć rekordowy dla importu był rok 2011, kiedy było to aż 15 mln t. Spada natomiast polski eksport węgla - w ub.r. za granicę wysłano 6,3 mln t, wobec 8,3 mln t rok wcześniej.

 

- Inwestycje w górnictwie trwają lata, w związku z tym w następnych latach należy spodziewać się, że ta struktura importu i wolumen będzie może nawet trochę większy. Nie należy się temu dziwić, to jest normalna rzecz. Wiele krajów produkujących węgiel importuje go i eksportuje, ponieważ jakości węgla dla różnych przemysłów często się różnią i potrzebny jest import - mówił Obidziński, wskazując, iż do Polski importowany jest m.in. przeznaczony dla ciepłownictwa węgiel o niskim zasiarczeniu, którego w kraju brakuje.

 

Wiele miejsca w trakcie debat przemysłowych poświęcono hutnictwu. W panelu pn. „Europejskie hutnictwo pod presją” Krzysztof Mikuła, wiceprezes WĘGLOKOKS S.A. ds. grupy kapitałowej mówił o scenariuszach rozwoju działalności hutniczej.

 

- Akwizycje przedsiębiorstw posiadających własne stalownie, budowanie zaplecza wsadowego czy ścisła współpraca np. kapitałowa z partnerem posiadającym niezbędną infrastrukturę wymaganą do właściwego, pełnego funkcjonowania przedsiębiorstw z GK WEGLOKOKS to działania, które mogą nas uniezależnić od potentatów na rynku stali – przekonywał Mikuła.

 

Wśród tematów poruszanych przez uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiła się także kwestia pilnych zmian legislacyjnych, służących rozwojowi ciepłownictwa.

 

- Zmienione powinny być plany miejscowe zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz tak, by sprzyjały one rozwiązaniom służącym energetyce rozproszonej – mówił Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energii.

 

W panelu "Porty Morskie" GK Węglokoks reprezentował natomiast Artur Warsocki, prezes Inter Balt.

ekg slider 2018 2

Spółki GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA otrzymały certyfikaty jakości ciepła PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Certyfikaty udowadniają,
że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia smogu.

 

W przejrzysty sposób potwierdzają wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego
na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji do powietrza substancji szkodliwych takich jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

 

Certyfikaty w zakresie niskiej emisji przyznają zakładom klasę A z opisem znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Wskaźniki emisji zakładów należące do spółek GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA są w skali ogólnej ponad 40 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz ponad 1000 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu w porównaniu do lokalnych kotłowni węglowych.

Świadectwa otrzymały ciepłownie „Bielszowice”, „Halemba”, „Nowy Wirek” oraz EC „Miłołaj” należące do Węglokoksu Energia ZCP, a także zakłady ciepłownicze „Janina”, „Brzeszcze”, „Czeczott”, „Piast” i „Ziemowit” wchodzące w skład Węglokoksu Energia NSE.
   
Smog to współcześnie jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Według analiz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskutek złej jakości powietrza statystycznie co 10 minut umiera jeden mieszkaniec Polski, co daje około 45 000 zgonów w ciągu roku. Ponad połowa szkodliwych substancji emitowana jest z domów mieszkalnych i lokalnych kotłowni. Celem GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA jest rozwój sieci ciepłowniczej i przyłączanie do ciepła systemowego kolejnych domów, a tym samym poprawa jakości powietrza w śląskich i małopolskich miastach.

  DSC4557

 DSC4582

 DSC4591

 DSC4594v2

To było nasze święto. Obchodzony, jak każdego roku, 25 maja Dzień Ciepłownika był okazją do życzeń, podsumowań i podziękowań za pracę. Swoją obecnością uroczystość uświetnili wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, członkowie zarządu Węglokoksu S.A oraz spółek Grupy Kapitałowej. Przybyłych gości, przy dźwiękach Orkiestry Górniczej, witał zarząd spółki.

Przed nami wiele wyzwań, ale i wiele szans. Musimy dostosowywać się do wymagań unijnych, a z drugiej strony od dawna czekaliśmy na rozwiązania rynku mocy oraz wsparcia dla kogeneracji. Jestem pewny, że z taką załogą wykorzystamy wszystkie możliwości – mówił podczas otwarcia obchodów Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energia.

Po słowach prezesa, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wręczył Krzyże Zasługi Teresie Olmie i Zbigniewowi Przedpełskiemu oraz medale za Długoletnią Służbę. Odznaczeni zostali: Janusz Czajka, Krzysztof Drzewiecki, Zbigniew Kaczmarek, Tadeusz Moćko, Roman Plichowski, Marek Pietrowski, Krystian Stasiczek, Janusz Guzenda, Jan Sobota, Tadeusz Pudełko, Marian Musiał, Henryk Tomas, Marek Wiśniewski, Roman Potempa, Andrzej Botorek, Stanisława Wełna i Stanisław Błaszczuk    

Oznaki Honorowe za Zasługi dla Energetyki wręczył natomiast wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Odebrali je: Tadeusz Słaboń, Zbigniew Woźniak, Jan Grzebinoga, Andrzej Ciszczoń, Henryk Wojciuch, Józef Przybylski, Antoni Tuszyński i Andrzej Kubicki.

Tradycyjnie uhonorowani zostali również jubilaci świętujący od 15 do 50 lat pracy.

Później było już mniej oficjalnie. Wiele życzeń, gratulacji i zabawy do późnego wieczora.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

sidebar3