11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Węglokoks Energia ZCP i PEC w Rudzie Śląskiej łączą siły

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2017 r. roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, nastąpiło połączenie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wydała wspólnikom Spółki Przejmowanej.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmowana straciła osobowość prawną.

"Powstanie zintegrowanego, silnego biznesowo przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a tym samym kompleksowego łańcucha dostawy ciepła do odbiorców tj. wytwarzania,  przesyłu i dystrybucji ciepła z równoczesną możliwością termicznego utylizowania odpadów z terenu Rudy Śląskiej jest dla nas w Grupie WE krokiem milowym. Będziemy tym samym z pewnością intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych odbiorców" mówi prezes Grupy WĘGLOKOKS ENERGIA Jacek Boroń.

"Połączenie spółek w Grupie WĘGLOKOKS ENERGIA jest jednym z projektów realizowanych w ramach przyjętej strategii w Grupie. W aspekcie ekonomiczno-finansowym dzięki realizacji połączenia spółek liczymy w Grupie WE na optymalizację kosztów, eliminację wzajemnych rozliczeń, poprawę wskaźników finansowych i wyższą konkurencyjność na rynku. Myślę, że realne korzyści płyną także do pracowników naszych spółek w postaci szansy na rozszerzanie kompetencji i zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego", mówi Andrzej Łokas, prezes WE ZCP i kierownik projektu połączenia w Grupie WE.

Jerzy Warmuziński, dotychczasowy prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dodaje: "Posiadając ujednoliconą strukturę organizacyjną mamy pełną kontrolę nad procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Integracja techniczna systemów ciepłowniczych, jednolity monitoring i zarządzanie ewentualnymi zakłóceniami też staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Ponadto będziemy mogli lepiej koordynować działania inwestycyjne, które wpływać będą na poprawę efektywności dostawy ciepła od źródła do odbiorcy finalnego".

WĘGLOKOKS ENERGIA to firma , w której najważniejsi są LUDZIE. Dlatego po raz pierwszy, z ogromną radością wzięliśmy udział w akcji Szlachena Paczka.

Potrzebującą rodzinę, jak przystało na firmę ciepłowniczą, obdarowaliśmy piecem – był to dla nich wydatek nie do udźwignięcia. W akcję włączyli się także pracownicy, którzy nie tylko uzbierali wspaniałą sumę na pomoc w organizacji paczki dla potrzebującej rodziny, ale też przynosily dary, które uzupełniły paczkę.

paczka3

Podziękowanie, które otrzymaliśmy od rodziny mówi samo za siebie!

paczka2

W dniu 14 grudnia 2016 roku, miało miejsce spotkanie prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: Jacka Szymczaka z Zarządem WĘGLOKOKS ENERGIA.

W spotkaniu udział wzięli prezesi i dyrektorzy techniczni reprezentujący spółki operacyjne GK WE (WE NSE, PEC i WE ZCP) oraz kierownictwo departamentu operacyjnego WE.

Prezes IGCP omówił udział w procesach konsultacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym na rzecz właściwego kształtowania prawodawstwa w obszarze działalności przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego. Poruszono szczególnie problemy sektora w zakresie uregulowania dostępu do sieci ciepłowniczej ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz nowych regulacji dotyczących systemu handlu emisjami (ETS).

Omówiono także bieżącą współpracę WE z IGCP dla tworzenia korzystniejszego klimatu dla rozwoju ciepła systemowego i udziału przedsiębiorstw w programach poprawy środowiska, szczególnie likwidacji "niskiej emisji".

Święta to czas szczególny. Jednoczymy się przy stole, aby porozmawiać, uśmiechnąć się, często zjednoczyć lub wybaczyć. Życzymy Państwu, aby w cieple domowego ogniska był to dla Państwa czas cudów.

Na Nowy Rok życzymy wielu radości i sukcesów. Aby przyniósł to, o czym Państwo marzą.

 

Zarząd i pracownicy Węglokoks Energia

Zespół WĘGLOKOKS ENERGIA tworzą wyjątkowi ludzie. Ludzie z pasją, którzy oprócz codziennej pracy potrafią integrować zespół, tworzyć niezwykłe firmowe inicjatywy, a także zarażać innych pozytywną ENERGIĄ. Właśnie takich kolegów postanowiliśmy wyróżnić tytułem Osobowość Roku WĘGLOKOKS ENERGIA.

 

W specjalnym plebiscycie prosiliśmy o wskazanie osoby, która w przekonaniu naszych pracowników zasługuje na tytuł „Osobowość Roku“ w naszej firmie. Jest to tytuł przyznawany osobie, która swoją postawą wobec kolegów, osobistą pasją (w dziedzinie sportu, sztuki czy hobby) czy też zainteresowaniami wyróżnia się wśród kolegów i koleżanek. Pragnęliśmy w pierwszej, historycznej edycji nagrodzić najbardziej kreatywnych i pozytywnych pracowników grupy WĘGLOKOKS ENERGIA, którzy zaangażowaniem w sprawy społeczne, sportowe czy kulturalne wpływają na naszą firmę, ale też na miejskie czy regionalne inicjatywy.

 

Udało się! Nagrodzone osoby (obie otrzymały tą samą ilość głosów) to wielcy społecznicy, ale przede wszystkim osoby, które uśmiechem zarażają na co dzień wszystkich dookoła.

karina post

Karina Komandzik, Kierownik Działu Obsługi Klienta i Marketingu została nagrodzona przez koleżanki i kolegów za kreatywność, zaangażowanie w pracę i budowę koleżeńskich relacji, otwartość i pomocną dłoń, a także za kreowanie ducha walki sportowej i dobrej opinii o naszej Firmie. Pani Karina jest zapaloną biegaczką, w mijającym roku reprezentowała Grupę podczas II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Prywatne żona i dumna mama nastoletniej Kingi, którą także zaraziła pasją do sportu. "Od Kariny po prostu promieniuje dobra energia. Czasem mówi się, że uśmiech nie schodzi komuś z twarzy -  w przypadku Kariny - choć nie wiemy jak to robi - to jest chleb powszedni" - mówią współpracownicy. "Choć sama ma tak wiele obowiązków, zawsze nas pozytywnie dopinguje, to się bardzo liczy przy dzisiejszym tempie pracy", podkreślają koleżanki.

zbyszek post

Pan Zbigniew Woźniak natomiast otrzymał tytuł głosami koleżanek i kolegów WĘGLOKOKS ENERGIA za:
sumienność, kompetencje, zaangażowanie w pracę i budowę koleżeńskich relacji, współorganizację inicjatyw integracyjnych, a także za budowanie przyjaznej i optymistycznej atmosfery w zespole oraz bezinteresowną pomoc kolegom w trudnej sytuacji życiowej. Pan Zbigniew jest w firmie nie tylko mistrzem dowcipu, ale przede wszystkim zarażania dobrym humorem i pozytywną aurą. "Jako Dyrektor Sprzedaży ma wystarczająco obowiązków, tym bardziej ujmuje nas inicjatywami takimi jaki chodzenie od drzwi do drzwi i namawianie do pomocy dla chorego synka naszego kolegi. Kiedy tylko w firmie pojawia się nowy pracownik, Zbyszek natychmiast wstępuje do jego gabinetu, zagaduje i wręcza ulotkę z numerem konta, na które zbierane są pieniądze na chorego chłopca – to jest niezwykle ludzki i wzruszający gest" mówią koledzy, "a przede wszystkim jest to wyraz tego, jak bardzo dba o kolegów i wspiera nas - w trudnych i radosnych sytuacjach", dodają.

Nagrodzonym gratulujemy i mamy nadzieję, że swoją postawą i codziennym uśmiechem zarażą wszystkich naszych kolegów!

sidebar3