13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Święta to czas szczególny. Jednoczymy się przy stole, aby porozmawiać, uśmiechnąć się, często zjednoczyć lub wybaczyć. Życzymy Państwu, aby w cieple domowego ogniska był to dla Państwa czas cudów.

Na Nowy Rok życzymy wielu radości i sukcesów. Aby przyniósł to, o czym Państwo marzą.

 

Zarząd i pracownicy Węglokoks Energia

W dniu 14 grudnia 2016 roku, miało miejsce spotkanie prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: Jacka Szymczaka z Zarządem WĘGLOKOKS ENERGIA.

W spotkaniu udział wzięli prezesi i dyrektorzy techniczni reprezentujący spółki operacyjne GK WE (WE NSE, PEC i WE ZCP) oraz kierownictwo departamentu operacyjnego WE.

Prezes IGCP omówił udział w procesach konsultacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym na rzecz właściwego kształtowania prawodawstwa w obszarze działalności przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego. Poruszono szczególnie problemy sektora w zakresie uregulowania dostępu do sieci ciepłowniczej ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz nowych regulacji dotyczących systemu handlu emisjami (ETS).

Omówiono także bieżącą współpracę WE z IGCP dla tworzenia korzystniejszego klimatu dla rozwoju ciepła systemowego i udziału przedsiębiorstw w programach poprawy środowiska, szczególnie likwidacji "niskiej emisji".

Choć na co dzień siedzimy w sąsiadujących ze sobą gabinetach i w jednym biurowcu, w natłoku obowiązków i pracy trudno o nawiązywanie bliższych znajomości. Najlepszą ku temu okazją było spotkanie integracyjne WĘGLOKOKS ENERGIA, które odbyło się 2 grudnia w śląskiej restauracji Sztygarka.

Na spotkaniu zebrał się niemal komplet pracowników Węglokoks Energia. Przed elegancką kolacją zgromadzonych gości i współpracowników przywitał Prezes Grupy WĘGLOKOKS ENERGIA Pan Jacek Boroń: "To był intensywny i dobry rok dla naszej Grupy. W przyszłym kolejne wyzwania. Mamy zgrany zespół, wykonujący z pasją swoje obowiązki, co najbardziej mnie cieszy."

Podczas uroczytości ogłoszono wyniki ankiety, w której pracownicy WE wskazywali najważniejsze dla nas w Grupie Wartości. "Węglokoks Energia stawia przede wszystkim na LUDZI - "są podstawowym i najważniejszym elementem naszej organizacji, to odnich wypływają najważniejsze dla nas wartości" mówił prezes Boroń. A wartości wybrane przez pracowników WE to: Bezpieczeństwo, Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencje i Wiarygodność.

Największe emocje, oprócz wspaniałej zabawy, wzbudziło rozstrzygnięcie plebiscytu na Osobowość Roku Grupy WE - tytuł został przyznany dwóm osobom, ktore w plebiscycie otrzymały najwięcej (i równą ilość) głosów. Tytułem zostali wyróżnieni Pani Karina Komandzik, Kierownik Działu Obsługi Klienta i Marketingu i Pan Zbigniew Woźniak, Dyrektor Departamentu Operacyjnego.

 osobowosc post

Pani Karina została nagrodzona przez koleżanki i kolegów za kreatywność, zaangażowanie w pracę i budowę koleżeńskich relacji, otwartość i pomocną dłoń, a także za kreowanie ducha walki sportowej i dobrej opinii o naszej Firmie.

Pan Zbigniew Woźniak natomiast otrzymał tytuł głosami koleżanek i kolegów WĘGLOKOKS ENERGIA za:
sumienność, kompetencje, zaangażowanie w pracę i budowę koleżeńskich relacji, współorganizację inicjatyw integracyjnych, a także za budowanie przyjaznej i optymistycznej atmosfery w zespole oraz bezinteresowną pomoc kolegom w trudnej sytuacji życiowej.

Nagrodzonym gratulujemy!

Pracownicy WE, po uroczystej kolacji i wspólnym zdjęciu bawili się na świąteczno-barbórkowym przyjęciu.

Zespół WĘGLOKOKS ENERGIA tworzą wyjątkowi ludzie. Ludzie z pasją, którzy oprócz codziennej pracy potrafią integrować zespół, tworzyć niezwykłe firmowe inicjatywy, a także zarażać innych pozytywną ENERGIĄ. Właśnie takich kolegów postanowiliśmy wyróżnić tytułem Osobowość Roku WĘGLOKOKS ENERGIA.

 

W specjalnym plebiscycie prosiliśmy o wskazanie osoby, która w przekonaniu naszych pracowników zasługuje na tytuł „Osobowość Roku“ w naszej firmie. Jest to tytuł przyznawany osobie, która swoją postawą wobec kolegów, osobistą pasją (w dziedzinie sportu, sztuki czy hobby) czy też zainteresowaniami wyróżnia się wśród kolegów i koleżanek. Pragnęliśmy w pierwszej, historycznej edycji nagrodzić najbardziej kreatywnych i pozytywnych pracowników grupy WĘGLOKOKS ENERGIA, którzy zaangażowaniem w sprawy społeczne, sportowe czy kulturalne wpływają na naszą firmę, ale też na miejskie czy regionalne inicjatywy.

 

Udało się! Nagrodzone osoby (obie otrzymały tą samą ilość głosów) to wielcy społecznicy, ale przede wszystkim osoby, które uśmiechem zarażają na co dzień wszystkich dookoła.

karina post

Karina Komandzik, Kierownik Działu Obsługi Klienta i Marketingu została nagrodzona przez koleżanki i kolegów za kreatywność, zaangażowanie w pracę i budowę koleżeńskich relacji, otwartość i pomocną dłoń, a także za kreowanie ducha walki sportowej i dobrej opinii o naszej Firmie. Pani Karina jest zapaloną biegaczką, w mijającym roku reprezentowała Grupę podczas II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Prywatne żona i dumna mama nastoletniej Kingi, którą także zaraziła pasją do sportu. "Od Kariny po prostu promieniuje dobra energia. Czasem mówi się, że uśmiech nie schodzi komuś z twarzy -  w przypadku Kariny - choć nie wiemy jak to robi - to jest chleb powszedni" - mówią współpracownicy. "Choć sama ma tak wiele obowiązków, zawsze nas pozytywnie dopinguje, to się bardzo liczy przy dzisiejszym tempie pracy", podkreślają koleżanki.

zbyszek post

Pan Zbigniew Woźniak natomiast otrzymał tytuł głosami koleżanek i kolegów WĘGLOKOKS ENERGIA za:
sumienność, kompetencje, zaangażowanie w pracę i budowę koleżeńskich relacji, współorganizację inicjatyw integracyjnych, a także za budowanie przyjaznej i optymistycznej atmosfery w zespole oraz bezinteresowną pomoc kolegom w trudnej sytuacji życiowej. Pan Zbigniew jest w firmie nie tylko mistrzem dowcipu, ale przede wszystkim zarażania dobrym humorem i pozytywną aurą. "Jako Dyrektor Sprzedaży ma wystarczająco obowiązków, tym bardziej ujmuje nas inicjatywami takimi jaki chodzenie od drzwi do drzwi i namawianie do pomocy dla chorego synka naszego kolegi. Kiedy tylko w firmie pojawia się nowy pracownik, Zbyszek natychmiast wstępuje do jego gabinetu, zagaduje i wręcza ulotkę z numerem konta, na które zbierane są pieniądze na chorego chłopca – to jest niezwykle ludzki i wzruszający gest" mówią koledzy, "a przede wszystkim jest to wyraz tego, jak bardzo dba o kolegów i wspiera nas - w trudnych i radosnych sytuacjach", dodają.

Nagrodzonym gratulujemy i mamy nadzieję, że swoją postawą i codziennym uśmiechem zarażą wszystkich naszych kolegów!

Kierownik Zakładu Elektrycznego i AKPiA

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

1.       Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, automatyki i AKP w celu zabezpieczenia przebiegu procesów produkcyjnych w Zakładach WEGLOKOKS ENERGIA ZCP (dalej: WE ZCP) przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i zaleceń jednostek nadrzędnych i organów kontrolnych,

2.       Nadzór i kontrola zużycia, sprzedaży i rozliczenia energii elektrycznej w WE ZCP

3.       Nadzór nad umowami sprzedaży i zakupu energii elektrycznej;

4.       Nadzorowanie pomiarów sprawności pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz nadzór nad racjonalnym produkowaniem, przetwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej;

5.       Planowanie i nadzór nad realizacją przeglądów, remontów i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych;

6.       Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji dotyczących urządzeń elektroenergetycznych;

7.       Zarządzanie zespołem pracowników;

8.       Udział w planowaniu wielkości produkcji i sprzedaży energii elektrycznej;

9.       Współpraca z działem nadzoru eksploatacji w zakresie:

o   wykonywania obowiązków związanych ze sprawozdawczością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa;

o   opracowywanie i zatwierdzania w URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i innych instrukcji zgodnie z przepisami prawa;

o   opracowywania i przekazywanie danych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);

o   obsługi rynku bilansowego energii elektrycznej- zgłaszanie grafików dobowo-godzinowych oraz prognoz terminowych w Centrum Zakupu i Rozliczeń Energii (CZiRE) w Centrali PGG w Katowicach i OSD;

o   opracowywania celów w zakresie zużycia energii tj. plany zużycia mediów energetycznych szczególnie w zakresie bieżącego zużycia, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami i wprowadzonymi systemami (sposobami) funkcjonowania na rynku mediów energetycznych;

o   dokonywania podziału kosztów energii elektrycznej na poszczególne stanowiska kosztów zgodnie z „Wykazem stanowisk kosztów” oraz zasadami rachunku kosztów i controllingu;

10.    Nadzór nad pracą systemów monitorowania zużycia mediów energetycznych (DIALOG, Sydel, SCADA);

Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej lub energetycznej

2.     Doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata pracy w branży elektro-energetycznej na stanowiskach związanych z nadzorem, eksploatacją urządzeń elektro-energetycznych oraz zarządzaniem i rozliczaniem energii elektrycznej

3.     Posiadanie zdolności w kierowaniu i zarządzaniu zespołem pracowników

4.     Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej

5.     Posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 6 KV oraz energetycznych.

6.     Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

Współpracę na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie

Udział w tworzeniu organizacji pracy zakładu elektrycznego i AKPiA

Nowe wyzwania i możliwość rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 16.12.2016r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”.

sidebar3