13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Ogłoszenie rekrutacyjne

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Kierownik Projektu

w Dziale Projektów Rozwojowych

 

Ilość etatów: 1, Miejsce pracy: Katowice

 

Zakres obowiązków:

 

Rozwój grupy kapitałowej poprzez akwizycję systemów energetycznych oraz kontrakty operatorskie w szczególności obejmujące miejskie systemy ciepłownicze oraz cieplną energetykę przemysłową;
Aktywne poszukiwanie nowych kontraktów oraz utrzymywanie relacji biznesowych z klientami;
Przygotowanie wycen, biznes planów, harmonogramów, ofert oraz umów dla realizowanych projektów;
Prowadzenie negocjacji z Klientami;
Tworzenie oraz zarządzanie zespołem projektowym;
Ścisła współpraca z Zarządem Spółki i wkład w wyznaczanie strategicznego kierunku firmy;
Udział przy wdrażaniu projektów w tym nadzór nad prawidłową realizacją postanowień kontraktów;

 

Wymagania:

 

Wykształcenie wyższe;
Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach;
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
Umiejętność pracy pod presją czasu, orientacja na wyniki, energia w działaniu;
Umiejętność nawiązywania relacji biznesowych oraz pracy w zespole;
Umiejętność prowadzenia projektów w strukturach macierzowych;
Postawa pro kliencka, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji oraz utrzymywania relacji z klientem;
Kreatywność i zdolność do samodzielnej pracy;
Dobra znajomość języka angielskiego oraz programów komputerowych pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point);
Prawo jazdy kat. B i gotowość do odbywania podróży służbowych;

 

Oferujemy:

 

Współpracę na podstawie umowy o pracę oraz dobre wynagrodzenie;
Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole;
Możliwość rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie projektów i rozwój innowacyjnych ofert/usług;

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

 

Termin składania ofert upływa z dniem: 23.09.2016 r.

 

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”

Ogłoszenie rekrutacyjne

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Główny Specjalista ds. Przyłączeń w Dziale Projektów Rozwojowych

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

·       oferowanie usług i produktów spółek należących do grupy kapitałowej Węglokoks Energia w szczególności obejmujących przyłączenia do sieci ciepłowniczych oraz usługi eksploatacji infrastruktury technicznej;

·       pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami;

·       opracowywanie ofert, negocjowanie warunków, przygotowywanie i zawieranie umów na świadczone usługi;

·       wykonywanie analiz technicznych i ocen ekonomicznych projektów związanych z rozwojem rynku i świadczeniem usług, w szczególności ocen rentowności inwestycji przyłączeniowych;

·       obsługa klienta i koordynowanie czynności wykonywanych na rzecz klienta przez inne jednostki organizacyjne w sprawach związanych z przyłączeniami nowych obiektów do sieci ciepłowniczych;

·       zarządzanie zespołem pracowników;    

·       współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu:

o   zapewnienia skutecznej i kompletnej obsługi potencjalnych klientów Spółki,

o   realizacji racjonalnego rozwoju rynku, w tym rozwoju sieci ciepłowniczych,

o   aktywnego kreowania pozytywnego wizerunku firmy;

Wymagania:

·       wykształcenie wyższe;

·       2-3 lata na podobnym stanowisku lub stanowisku związanym branżą energetyczną i/lub handlem;

·       łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

·       postawa pro kliencka, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji oraz utrzymywania relacji z klientem;

·       znajomość podstawowych zagadnień dotyczących projektowania, budowy eksploatacji sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz znajomość procesu inwestycyjnego z warunkami jego realizacji

·       umiejętność współpracy w zespole;

·       znajomość programów komputerowych pakiet MS Office (Word, Excel);

·       kreatywność i zdolność do samodzielnej pracy;

·       prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 09.09.2016 r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”

W dniu 9 sierpnia 2016 r. w drodze przeprowadzonego przez  Radę Nadzorczą WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu wyłonieni, a następnie powołani zostali:

 

Prezes Zarządu – p. Jacek Boroń,

 

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju - p. Marek Gralec.

 

 

 

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach został złożony Plan Połączenia Spółek: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w  Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).
 
Planowane połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółki Przejmowanej na WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną wydane Wspólnikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakazu, o którym mowa w art. 514 § 1 k.s.h. (zakaz obejmowania przez spółkę przejmującą udziałów własnych za udziały, które spółka ta posiada w spółce przejmowanej).
 
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Z dniem połączenia Wspólnicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.staną się Wspólnikami WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
 
Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 29 sierpnia 2016r.
Kolejnym etapem procesu połączenia Spółek będzie badanie Planu Połączenia w zakresie jego rzetelności i poprawności przez biegłego wyznaczonego przez Sąd rejestrowy.

Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek

www.weglokoksenergia.pl/zcp

www.pec.rsl.pl

 

Załącznik: Plan połączenia

 

Atrakcje dla małych sportowców i miłośników sztuki

Podczas II Półmaratonu Industrialnego w Rudzie Śląskiej grupa Węglokoks Energia dostarczyła nie tylko sportowych emocji, ale też wiele atrakcji dla dzieci. W namiocie animacyjnym dzieci malowały buzie , ale też wielkie i małe dzieła sztuki, m.in. z kolorowego piasku.

Przed namiotem emocje sportowe sięgnęły zenitu kiedy przeciągaliśmy linę ale też podczas skoków wzwyż z gigantyczną skakanką.

Węglokoks Energia nagrodziła też medalami uczestników biegu dla dzieci. W dekoracji medalowej uczestniczyli prezesi WE ZCP i PEC.

sidebar3