13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 roku Prezes Sławomir Obidziński, od 2015 roku pełniący funkcję Prezesa Zarządu Węglokoks Energia sp. z o. o. rozpoczął sprawowanie funkcji Prezesa Węglokoks S.A.

12 maja Prezesem WĘGLOKOKS S.A. został urzędujący Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., Pan Sławomir Obidziński, powołany na stanowisko Prezesa WE w maju 2015 roku. Od lutego 2014 roku w dawnym Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji. Jest bsolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik ds. eksploatacji sieci cieplnych

Miejsce pracy:   Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

ZADANIA:

·       Nadzór nad właściwą eksploatacją sieci cieplnych;

·       Zapewnienie optymalizacji eksploatacji w celu poprawienia jakości i produktywności;

·       Analiza wskaźników technicznych systemu ciepłowniczego i stała troska o ich poprawę;

·       Organizowanie natychmiastowej akcji celem zlokalizowania awarii i zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami;

·       Sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie sprawnego usuwania awarii sieci i urządzeń energetycznych;

·       Pomoc w opracowywaniu planów oraz realizacji remontów, a także modernizacji sieci i urządzeń energetycznych;

·       Współpraca z klientem w celu realizacji bieżący zadań związanych z eksploatacją sieci cielnej;

·       Organizowanie i kierowanie pracą zespołu w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności eksploatacyjnej, remontowej oraz rozwojowej – nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej;

·       Nadzór nad zapewnieniem pracownikom optymalnych warunków pracy w zakresie BHP i kontrola przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz procedur firmowymi

WYMAGANIA:

·       Wykształcenie techniczne kierunkowe;

·       Uprawnienia w eksploatacji urządzeń energetycznych grupa II w zakresie E i D,

·       Doświadczenie w eksploatacji sieci cieplnych:

·       Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, posiadanie prawa jazdy kategorii B, biegłość w korzystaniu z komputera i oprogramowania Microsoft Office,

·       Samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji.

OFERUJEMY:

·       Możliwość pracy w dynamicznym zespole

·       Samodzielne stanowisko i dobre warunki pracy,

·       Szkolenia podwyższające kwalifikacje.

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 15.06.2016r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zut@weglokoksenergia.pl

Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami

Aplikacje złożone  w procesie rekrutacji nie będą zwracane

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r poz. 1182 z późn. zmianami)”.

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

KIEROWNIK Biura Logistyki Zakupów

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

·     Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Zakupowych (CRUZ),

·     Przygotowywanie we współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Planu Zakupów,

·     Sporządzanie na podstawie Planów Zakupów Harmonogramu Zakupów Wspólnych,

·     Przygotowywanie i prowadzenie Postępowań Zakupowych,

·     Przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA dokumentów w toku wykonywania umów zawartych w następstwie Postępowań Zakupowych prowadzonych przez WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (aneksy, oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
o odstąpieniu od umowy, o naliczeniu kar umownych itp.),

·     Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem zasad prowadzenia polityki zakupów w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA, w tym poprzez:

-      opracowanie wzoru raportu dla Zamówień Interwencyjnych udzielonych przez spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA,

-      analizę Planu Zakupów i Raportów dot. udzielonych zamówień Interwencyjnych, w celu zapewnienia  realizacji Zakupów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Udzielania Zamówień Zleceniodawcy przy uwzględnieniu zasad: konsolidacji Zakupów Wspólnych i wyboru stałych dostawców,

·     Nadzór i kontrola nad:

-      prawidłowym przebiegiem pracy i terminową realizacją zadań w podległej komórce organizacyjnej,

-      przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,

-      właściwym obiegiem i przechowywaniem dokumentów.

Wymagania:

·     Wykształcenie wyższe,

·     Doświadczenie w pracach w działach zakupów,

·     Umiejętność pracy w zespole,

·     Obsługa komputera w tym Pakiet MS Office,

·     Dyspozycyjność,

·     Zaangażowanie,

·     Asertywność,

·     Komunikatywność,

·     Mile widziane doświadczenie pracy w korporacji.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: t.olma@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 13.05.2016 r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”.

Miło nam poinformować, iż Rada Nadzorcza Spółki WĘGLOKOKS S.A> na posiedzeniu w dniu 12 maja br., po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych powołała Zarząd WĘGLOKOKS S.A. IX kadencji w składzie:

Sławomir Obidziński - Prezes Zarządu

Tomasz Heryszek - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Krzysztof Mikuła - Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Ponadto, w skład Zarządu IX kadencji będzie wchodzić Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, natomiast zadania z zakresu hutnictwa i konsolidacji tego obszaru działalności Spółki znajdą się w kompetencjach Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej.

Zarząd nowej kadencji rozpocznie prace z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015.

Prezesem WĘGLOKOKS S.A. został urzędujący Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., Pan Sławomir Obidziński, powołany na stanowisko Prezesa WE w maju 2015 roku. Od lutego 2014 roku w dawnym Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji. Jest bsolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

Wilk, Babcia, Kot i Czerwony Kapturek czyli Ciepła Lekcja w Brzeszczach i Rudzie Śląskiej

Jak opowiadać dzieciom o ekologii i przyjaznym dla środowiska dostarczaniu ciepła, żeby nie było nudno? Bajkowo, oczywiście. Dlatego w poniedziałek, 25 kwietnia 2016 roku Węglokoks Energia zaprosiła dzieci uw Brzeszczach i Rudzie Śląskiej na akcję edukacyjną "Lekcja ciepła". Wyjątkowa, teatralna Lekcja Ciepła odbyła się w Ośrodku Kultury w Brzeszczach dzięki Węglokoks Energia NSE, a w Rudzie Śląskiej dzięki Węglokoks Energia ZCP i Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej. Akcje odbyły się pod patronatem samorządów - Prezydent Miasta Ruda Śląska, Pani Grażyny Dziedzic, która osobiście włączyła się w czytanie dzieciom i Burmistrz Gminy Brzeszcze.

W Brzeszczach Lekcja rozpoczęła się od klasycznego przedstawienia historii sympatycznej dziewczynki idącej do Babci w wykonaniu Teatru Lalek Pinokio. Później sceną zawładnęły dzieci, by na koniec posłuchać nowych przygód Czerwonego Kapturka.

WE CzKBrzeszcze

Prezes WE NSE, Bogdan Gorgol i dzieci zgromadzone w Ośrodku Kultury Brzeszcze

 

Książeczka doczekała się bowiem kontynuacji – Czerwony Kapturek przeprowadził się do miasta, a Babcia mieszka w sympatycznym mieszkanku ocieplanym kaloryferami. „Podczas zajęć edukowaliśmy dzieci w temacie oszczędzania ciepła i dbania o środowisko naturalne. Uświadamianie od najmłodszych lat, że z ekologią musimy być na co dzień za pan brat to zadanie nasze, dorosłych. W Węglokoks Energia NSE zawsze o tym pamiętamy, stosując w produkcji i dystrybucji naszego ciepła rozwiązania przyjazne środowisku” mówi Bogdan Gorgol, prezes Węglokoks Energia NSE.

W Rudzie Śląskiej niezwykłą kontynuację bajki o Czerwonym Kapturku w mieście przeczytali dzieciom wyjątkowi goście:

-       pani Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska wcieliła się w rolę Czerwonego Kapturka

-       Pan Andrzej Łokas, prezes Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o. wcielił się w rolę Narratora

-       Pan Jerzy Warmuziński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. wcielił się w rolę Kota

-       Pani Grażyna Kukiełka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej, wcieliła się w rolę Babci.

czerw kapturek tekst ilustracja

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rudzie Śląskiej - dzieci przygotowały scenografię i przebrały się za postaci z bajki

 

- Wybór postaci z bajki na bohaterów książeczki edukacyjnej dotyczącej oszczędzania energii i ciepła jest bardzo trafny – uważa prezydent Grażyna Dziedzic. - Jestem przekonana, że przygody dziewczynki, babci i kota, przeniesione do miastowych realiów, zainteresują  najmłodszych. Z pewnością będą dla nich inspiracją i zachętą do proekologicznych zachowań w codziennym życiu - dodaje.

WE CzKapt2

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic i Prezes PEC Jerzy Warmuziński, fot. Magdalena Szewczyk/dzięki uprzejmości Wiadomości Rudzkich

 

- Uświadamianie dzieci od najmłodszych lat, że ciepło systemowe jest znacznie bardziej przyjazne środowisku niż palenie w piecu lub w lokalnych kotłowniach jest w naszym Mieście szczególnie ważne i służy poprawie jakości powietrza w regionie – mówi Andrzej Łokas, prezes Węglokoks Energia ZCP. Produkcja ciepła systemowego to nasza codzienna narracja, z radością wcieliłem się więc w rolę Narratora – dodaje.

Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Jerzy Warmuziński wcielił się w rolę miłośnika ciepła systemowego  - sympatycznego Kota: - Dostarczanie mieszkańcom miasta Rudy Śląskiej ciepła systemowego to nasza misja, w którą wkładamy całe serce i wiedzę. Z przyjemnością zagrałem dla dzieci ciepłolubnego kota, który lubi wygrzewać się na  kaloryferze. Z ciepłymi pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i ich czworonożnych pupilów – zażartował Jerzy Warmuziński.

WE CzKapt3

Od lewej: Prezes WE ZCP Andrzej Łokas  - Narrator i Prezes PEC Jerzy Warmuziński - Kot., fot. Magdalena Szewczyk/dzięki uprzejmości Wiadomości Rudzkich

 

Niezwykłych aktorów gościła Pani Grażyna Kukiełka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej: - Nasza szkoła promuje wszystkie działania związane z ekologią. Jesteśmy laureatami wielu konkursów, choćby „Z ekologią na ty”  a więc bajka „Czerwony Kapturek w mieście” doskonale wpisuje się w program wychowawczy naszej szkoły – mówi Pani Dyrektor.

Uczniowie podczas „Lekcji Ciepła” dowiedzieli się, w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe na terenie Brzeszcz i Rudy Śląskiej oraz jak dociera ono do mieszkańców. Zrozumienie tego procesu ułatwi dzieciom przyswojenie zasad mądrego korzystania z ciepła, o którym dowiedziały się z historii o "Czerwonym Kapturku w mieście".

Po zakończeniu lekcji dzieci otrzymały publikację na pamiątkę.


Fotografia wprowadzająca: Magdalena Szewczyk/dzięki uprzejmości Wiadomości Rudzkich

sidebar3