Spółka Węglokoks Energia, powstała w lutym 2014 roku (wówczas jako Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.), na mocy porozumienia z sierpnia 2013 roku, zawartego pomiędzy Kompanią Węglową S.A. (60% udziałów) i Węglokoks S.A. (40% udziałów). Zapowiadało ono podjęcie wspólnych działań w obszarze energetyki. Głównym celem powstania Węglokoks Energia było gospodarcze wykorzystanie metanu i konsolidacja posiadanych przez obie spółki aktywów energetyczno-ciepłowniczych. W skład grupy 24 kwietnia 2014 roku weszły trzy spółki ciepłownicze: Nadwiślańska Spółka Energetyczna z siedzibą w małopolskich Brzeszczach, a także dwie spółki z Rudy Śląskiej: Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC).

 

W dniu 13 lutego 2015 roku podpisano Umowę warunkową pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Węglokoks S.A. ws. przejęcia  przez Węglokoks S.A. 60 % udziałów KW S.A. Z dn. 10 kwietnia 2015 roku jedynym właścicielem Grupy Węglokoks Energia stał się Węglokoks S.A.

 

Siłą Grupy Węglokos Energia jest silna pozycja na wybranych rynkach ciepła, od początku bazowaliśmy też na powiązaniu kapitałowym z kluczowym dostawcą paliwa produkcyjnego i odbiorcą ciepła oraz energii elektrycznej. Nasza kadra składa się profesjonalistów doświadczonych w branży ciepłowniczej i energetycznej, a także managerów mających za sobą pracę w spółkach o znaczeniu strategicznym.
Węglokoks Energia to nie tylko prężnie działająca Grupa Spółek. To dziedzictwo każdej z nich i ponad 40-letnie doświadczenie na rynku ciepłowniczym.

 

Integracja Spółek Zależnych to proces długotrwały, podejmujemy się go jednak, aby nasza działalność była efektywna i niezawodna. A ciepło bez przeszkód docierało do coraz większej liczby odbiorców  - naszych klientów.

W dniu 13 lutego 2015 roku...podpisano Umowę warunkową pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Węglokoks S.A. ws. przejęcia przez Węglokoks S.A. 60% udziałów KW S.A. Z dniem 10 kwietnia 2015 roku jedynym właścicielem Grupy Węglokoks Energia stał się Węglokoks S.A.

media

sidebar3