nse logo

 

Dawniej: Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o. o.
w Brzeszczach

 

Nadwiślańska spółka Energetyczna sp. z o.o. powstała w 1996 roku. Powołała ją Nadwiślańska spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Tychach. Do 2001 roku siedziba spółki znajdowała się w Bieruniu (woj. Śląskie), później spółka przeniosła się do Brzeszcz (woj. Małopolskie), gdzie swoją siedzibę ma do dziś.

 

Głównymi celami powstania niemal 10 lat temu NSE były urentownienie gospodarki energetycznej w ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA, urealnienie cen ciepła, odtworzenie struktury produkcyjnej i przesyłowej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw ciepła. Do dziś bezpieczne i niezawodne dostarczanie ciepła do klientów jest priorytetem NSE.

 

Obecnie Spółka skupia łącznie 5 zakładów ciepłowniczych, z czego 3 na terenie województwa śląskiego: „Czeczott” w Woli, „Piast” w Bieruniu i „Ziemowit” w Lędzinach oraz 2 zakłady ciepłownicze na terenie województwa małopolskiego: „Brzeszcze” w Brzeszczach i „Janina” w Libiążu. NSE zatrudnia 175 pracowników.

 

W styczniu 2001 roku Skarb Państwa wykupił 100% udziałów Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.  natomiast w grudniu 2010 roku jedynym właścicielem stała się  Kompania Węglowa S.A., która od Skarbu Państwa nabyła 100% kapitału zakładowego Spółki. Na mocy umowy sprzedaży ze stycznia 2012 r. właścicielem 100% udziałów Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. stał się od 2 maja 2012  Węglokoks S.A., a obecnie jedynym wspólnikiem spółki jest Węglokoks Energia sp. z o.o.

 

 

zcp logo

 

Dawniej: Zespół Ciepłowni Przemysłowych sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP powstał w 1995 roku – wówczas jako Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.. Rozpoczynając działalność produkcyjną, spółka przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń. W 2004 roku 100% udział w spółce objęła Kompania Węglowa S.A., natomiast w kwietniu 2014r. 100% udziałów w spółce przejęło Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w Katowicach – obecnie Węglokoks Energia sp. z o.o.

 

W styczniu 2017 rokunastąpiło połączenia WE ZCP z rudzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o. o.  - spółką ciepłowniczą z czterdziestoletnim doświadczeniem w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła systemowego. W codziennej działalności spółce PEC przyświecały cele dostawy ciepła sposób ciągły, niezawodny i bezpieczny zapewniający komfort klientów, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie świadczonych usług, a także racjonalne gospodarowanie energią  i ochrona środowiska. Wszystkie te elementy w jeszcze nowocześniejszy sposób i na większą skalę realizowane jest teraz w ramach jednej spółki - WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP. Łącząc siły z PEC, WE ZCP może pochwalić się ogrzewaniem ponad 1.100 obiektów, takich jak budynki mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie), a także podmioty gospodarcze. Ponadto w ramach działalności podstawowej spółka zapewnia ciepło na cele technologiczne oraz ciepłej wody.


Misją Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” jest służenie społeczeństwu Rudy Śląskiej poprzez zaspokajanie potrzeb energetycznych w sposób optymalny, niezawodny i przyjazny dla środowiska naturalnego. W oparciu o tę ideę ustalono główny cel strategiczny - podniesienie wartości firmy oraz jej rentowności, zwłaszcza poprzez prowadzenie inwestycji przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła dla obecnych i przyszłych odbiorców.

 

Oprócz działalności produkcyjnej „Carbo-Energia” sp. z o.o. bierze aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym Górnego Śląska, to wieloletni członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiego Klubu Biznesu oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

 

W ramach spółki działają następujące źródła ciepła: elektrociepłownia „Mikołaj”, ciepłownie „ Nowy Wirek”, „Wanda”, „Bielszowice”, „Halemba”, a także kotłownia „Szyb VI”.

 

WE ZUT

 

Weglokoks Energia ZUT sp. z o. o – Zakład Usług Technicznych – świadczy przede wszystkim usługi techniczno – eksploatacyjne dla Grupy WE, powalczy też o klientów zewnętrznych.

Dzięki powołaniu spółki usługowej, spółki ciepłownicze wchodzące w skład Węglokoks Energia sp. z o.o. , mogą skupić się na głównej działalności jaką jest produkcja ciepła. Węglokoks Energia ZUT sp. z o. o koncentruje się natomiast na następujących kierunkach działania:

- świadczenie usług remontowych na infrastrukturze ciepłowniczej – wykonywanie bieżących prac remontowych  na  sieciach przesyłowych, wymiennikach, źródłach wytwarzania, innych urządzeniach pomocniczych,

- świadczenie usług wykonawczych – pełna realizacja zadań związanych z inwestycjami, w tym świadczenie usługi kompleksowej od fazy projektowania do końcowych odbiorów,

- świadczenie usług obsługi technicznej – bieżąca obsługa i utrzymanie infrastruktury technicznej i obiektowej w tym energetycznej oraz  optymalizacja i zarządzanie mediami,

- świadczenie usług pogotowia technicznego.  

Bazą dla działalności WE ZUT sp. z o.o. jest przejęty z PEC Ruda Śląska sp. z o.o. (obecnie WE ZCP) Zakład Remontowy wraz z jego pracownikami, infrastrukturą techniczną oraz prowadzonymi inwestycjami i remontami. Ponadto Spółka obejmuje także eksploatację sieci cieplnych oraz realizację zleceń zewnętrznych w Węglokoks Energia NSE sp. z o. o. oraz Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o., co związane jest z przejęciem części pracujących w tych spółkach pracowników.

Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wszystkich podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Węglokoks w obszarze całościowego zarządzania systemami ciepłowniczymi, w tym rozporoszonymi źródłami ciepła oraz obsługą urządzeń i instalacji obiektowych.

Jednocześnie zakłada się intensywne wyjście na rynek zewnętrzny, na którym duża grupa  specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży będzie gwarancją jakości oferowanych usług.

 

media

sidebar3