Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.10.2017 r. do godziny 11:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 05.10.2017r. do godziny 11:00

NOWY TERMIN: do dnia 09.10.2017r. do godz. 11:00

1. SIWZ

2. Odpowiedzi na pytania z 29.09.2017r.

3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I ODRZUCENIU OFERT

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo