Data publikacji:
Tryb postępowania:
Termin składania ofert: 05.09.2019r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 05.09.2019r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert w dniu: 06.09.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty: nie później niż do dnia 31.10.2019r.

1. Zaproszenie + załączniki

2. Zawiadomienie o wyborze oferty

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo