Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 31.07.2017r.

Informacja o wyborze oferty po aukcji elektronicznej

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Spółek wskazanych powyżej informuje, że Postępowanie Zakupowe na: „Zakup wyrobów stalowych na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GKWE) – WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. i WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. – CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2, prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z16/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
Skaap Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 41-103 Siemianowice Śląskie, na część 1

Profi M Tec PSG SILESIA Sp. z o. o. Sp. K., Borowikowa 11, 43-215 Jankowice na część 2

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo