Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 25.08.2017r.

Zamawiający:                                                                                                                                 WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29.

dotyczy: postępowanie zakupowe nr Z18/193496 - Aukcja A/DZ/193496/7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) informuje, że Postępowanie Zakupowe
nr
Z18/193496 - Aukcja A/DZ/193496/7 pn.: „Zakup pendrive z logo 8GB,zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie kryteriów oceny ofert, dokonał wyboru oferty złożonej przez
Firmę: Rokka sp. z o. o. z Warszawy.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo