Jacek Boroń
Prezes Zarządu
 

Inżynier, Absolwent Politechniki Krakowskiej – studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponad 30 lat związany z branżą ciepłowniczą, m.in. z firmami takimi jak krakowski MPEC, Dalkia i Veolia. W latach 2012–2015 Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej Dalkia Term S.A. i Veolia Term S.A. Od 1998 roku związany z PEC w Chrzanowie – przez trzy kadencje, w latach 2004-2012, jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chrzanowie i Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. (po zmianie nazwy przedsiębiorstwa). W latach 1983-1998 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie – zaczynając od stanowiska Starszego Referenta ds. Technicznych w Dziale Sieci Cieplnych, następnie m.in. pełniąc funkcje Kierownika Działów: Sieci Cieplnych, Zakładu Dyspozycji Mocy, Zakładu Przygotowania i Inspekcji Ruchu, wreszcie Kierownika Zakładu Marketingu i Rozwoju. Od lipca 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Operacyjnego Węglokoks Energia sp. z o.o. Stanowisko Prezesa Spółki Węglokoks Energia po wygranym konkursie objął 23 sierpnia 2016 r. Odbył liczne szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania i negocjacji, m.in. Opis i prezentacja strategii organizacji w metodyce balanced scorecard i Zaawansowane Techniki Negocjacji. Zaangażowany w pracę społeczną, przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, m.in. pełniąc funkcję wiceprezesa oddziału. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej o tematyce związanej techniką sanitarną w latach 1999, 2002, 2004. Reprezentował Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w charakterze eksperta w konsultacjach społecznych POIŚ 2014-2020 w latach 2013-2014.

 

 Jacek Boron 

Ewa Bożek
Wiceprezes ds. Finansów
 

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat pracuje w pionach finansowych polskich i zagranicznych firm działających w branżach: finansowej, produkcji urządzeń medycznych, materiałów budowlanych, opakowań oraz motoryzacyjnej. Uczestniczyła we wdrażaniu systemów FK klasy ERP, dostosowywaniu raportowania do wymogów właścicieli oraz sprawowała nadzór właścicielski nad finansami w grupie kapitałowej spółki giełdowej – OPTOPOL Technology. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu budżetowania, kontrolingu oraz pozyskiwania finansowania pod bieżącą i przyszłą działalność firmy.

e.bozek

 

Mirosław Gibas
Wiceprezes ds. Rozwoju

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania. W 2017 roku rozpoczął studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przez pierwsze 12 lat swojej kariery zawodowej związany był z KWK „Czeczott” w Miedźnej-Woli, gdzie przechodząc kolejne szczeble, awansował na stanowisko Kierownika Działu Rozwoju Zakładu Górniczego. Kolejne doświadczenia w zarządzaniu zdobywał zajmując stanowiska kierownicze oraz zarządcze w spółkach kapitałowych prawa handlowego. W WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. zajmował poprzednio stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Systemów Zarządzania. Posiada kompetencje w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania jakością i środowiskiem oraz planowania rozwoju firmy.

p gibas

 

 

 

 

media

sidebar3

rodo