http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/122/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/122/2018 na zadanie pod nazwą: „PEC.17.1.12 Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 250 od komory WB-9 do WB-7 przy ul. Korfantego oraz od komory WB-6 do połączenia z siecią napowietrzną”, zostało rozstrzygnięte. Pismo w załączeniu.

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

 

„Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie Śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/KOZN/120/2018na zadanie pod nazwą: Wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci ciepłowniczych dla zadania: „ZCP.19.1.22 - Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej oraz 3 indywidualnych węzłów cieplnych w rejonie ul. Podlas”, zostało rozstrzygnięte.

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >


 

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16.

Wszyscy wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie: PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej”, sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/56/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załacznik:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/KOZN/74/2018 na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.06 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Niedurnego i ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”, zostało rozstrzygnięte.

Załacznik:

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >


„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Zamawiający: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o

Organizator Postępowania:WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: Postępowanie Zakupowe Nr WEZCP/PNZN/37/2018 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.02 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/37/2018na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.02 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”, zostało rozstrzygnięte.

Pismo w załączeniu.

Załącznik- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

więcej >

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS