Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

https://weglokoksenergia.logintrade.net

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00


Przedmiot zamówienia:
"Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”
Zadanie 1: „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”
Zadanie 2: „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr WEZCP/PNZN/107/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane w dniu 28.08.2020r. na stronie internetowej:
Izba Gospodarcza Ciepło Polskie pod adresem: https://www.igcp.pl/przetargi/weglokoks-energia-zcp-sp-z-o-o/

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN: do dnia 28.10.2020r. do godz. 10:00

SIWZ NR WEZCP/PNZN/107/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU

Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - OFERTA - Formularz cenowy oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.09.2020r. (pyt. 1-7)

Załącznik nr 10 do SIWZ po zmianie z dnia 11.09.2020

Odpowiedzi na pytanie z dnia 15.09.2020 r (pyt. 8-16)

Odpowiedzi na pytanie z dnia 15.09.2020 r (pyt. 17-21)

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 28.07.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Składanie ofert w terminie do dnia 28.07.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie WEZCP/KOZN/100/2020 + Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 03.08.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 27.07.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03.08.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE

https://weglokoksenergia.logintrade.net

1. Pytanie i udzielona odpowiedź 21.07.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: Składanie ofert w terminie do dnia 17.07.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 17.07.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 29.06.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 29.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 23.06.2020r. do godz. 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III”

POIS.01.07.02-00-0003/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 23.06.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki WEZCP/KOZN/85/2020

2. PYTANIA I ODPOWIEDZI 18.06.2020r.

3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 23.06.2020r. do godz. 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III”

POIS.01.07.02-00-0003/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 23.06.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + załączniki WEZCP/KOZN/84/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 17.06.2020r. do godz. 12:00


Składanie ofert w terminie do dnia 17.06.2020r. do godz. 12:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

1. Pytania i odpowiedzi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.06.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 19.06.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI 16.06.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3