Data publikacji:
Tryb postępowania:
Termin składania ofert: 26.07.2016r.

Miejsce składania ofert:

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26 b, 41-700 Ruda Śląska
w pokoju kancelarii
lub na numer fax: (32)274 95 05
w terminie do dnia: 26.07.2016r.

Pliki do pobrania:

1. Pliki

Sprawę prowadzi: Dariusz Kras tel. (32) 274 95 05 wew. 206

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3