Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.02.2017 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
NOWYM TERMINIE do dnia 13.02.2017r. 03.02.2017r. do godziny 10:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Informacja o zmianie terminu składania ofert

3. Pytania i udzielone odpowiedzi z 01.02.2017r.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3