Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.04.2017 r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.04.2017r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania

1. ZAPROSZENIE NR WEZCP_KOZN_30_2017

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3