Data publikacji:
Tryb postępowania:
Termin składania ofert: 23.06.2017r. do godziny 12:00

Zadanie 1:

PEC 17.3.07 „Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych do budynków przy ul. Zabrzańskiej 53, 55, 57, 59 w Rudzie Śląskiej”

Zadanie 2:

PEC.17.3.06 „Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego do budynków przy ul. Niedurnego 43, 45, Czarnoleśna 2 w Rudzie Śląskiej”

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 23.06.2017r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania

1. SIWZ

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3