Data publikacji:
Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofer
Termin składania ofert: do dnia 27.12.2017r. do 10.00

Szczegółowy opis w załączniku

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp z o.o.
41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32 pokój 102 lub drogą mailową e.sobieraj@weglokoksenergia.pl

1. Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż sieci ciepłowniczej napowietrznej.pdf

2. Wzór umowy.pdf

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3