Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.09.2018r.

Przetarg na realizację Zadania pn.:

„Wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci ciepłowniczych
dla n/w zadań:

Zadanie 1 – ZCP/19/I/001 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZG 8 ul. Czereśniowa do komory ZG 11
ul. Tiałowskiego”,

Zadanie 2 - ZCP/19/I/002 – Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 7  ul. Chryzantem do komory ZR 14  ul. Wolności",

Zadanie 3 - ZCP/19/I/003 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 15 ul. Wolności do komory ZR 16 ul. Wolności oraz od komory ZR 17 ul. Wolności do stacji zasuw ST II ul. Szyb Powietrzny”,

Zadanie 4 - ZCP/19/I/004 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 26 ul. Magazynowa do komory ZR 27
ul. Magazynowa”,

Zadanie 5 - ZCP/19/I/006 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory MB 3 ul. Górnośląska do komory SO3
ul. Górnośląska”.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 07.09.2018r. do godziny 11:00.

1. SIWZ+ załączniki

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3