Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 18.10.2018r.

 
http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

  Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17

  w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
  w województwie Śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 18.10.2018r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki
 

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3